pracowniabaobab.pl

pracowniabaobab.pl – dom, wnętrze, ogród

napowietrzanie trawnika
Ogród

Aeracja trawnika sposobem na jego piękny wygląd

Aeracja, czyli napowietrzanie trawnika, to zabieg mający na celu poprawę jego wyglądu i utrzymanie roślin w dobrej kondycji. W dużym uproszczeniu, działanie to polega na nakłuwaniu gleby za pomocą kolców, dzięki czemu jest ona bardziej rozluźniona, a poprzez co lepiej zaopatrzona w wodę i bardziej napowietrzona. Dodatkowo, zabieg ten wpływa na efektywne wykorzystanie nawozów przez korzenie roślin.

Aeracja

Aby wzrost roślin, w tym traw był prawidłowy, potrzebują one odpowiedniego stanowiska. Powinno ono uwzględniać potrzeby w zakresie dostępnej przestrzeni, nasłonecznienia, opadów oraz warunków glebowych. Te ostatnie, z czasem ulegają pogorszeniu. Dzieje się, tak z powodu zbijania się gleby i darni. Prowadzi to do zmniejszenia dostępności wody, powietrza i substancji odżywczych. W wyniku pogarszających się warunków glebowych, wzrost roślin i ich kondycja jest pogorszona. Rośliny żółkną i schną. Aby temu zapobiec, stosuje się aerację, która ma na celu zwiększenie odległości pomiędzy cząstkami gleby i poprawę warunków stanowiskowych i lepsze wykorzystanie przez korzenie roślin wody i substancji odżywczych.

Rodzaje aeracji

W zależności od tego, jak głęboka warstwa darni i gleby podlega procesowi napowietrzania, stosuje się różne rodzaje aeracji. W przypadku aeracji powierzchniowej, proces dotyczy płytkiej kilkucentymetrowej warstwy. Jest on stosowany w przypadku nowo zakładanych i młodych trawników, w których systemy korzeniowe roślin położone są dość płytko. W przypadku, gdy korzenie wraz z upływem lat penetrują głębiej, proces aeracji powierzchniowej może się okazać niewystarczający. W tym przypadku konieczna jest aeracja wgłębna. Polega ona na tworzeniu otworów w glebie, za pomocą kolców lub specjalnych noży. Wybór metody zależy od rodzaju gleby. W przypadku gleb ciężkich kolce są zbyt delikatne, by mogły rozbić mocno zbitą glebę.

Częstotliwość aeracji

Zazwyczaj aeracja wykonywana jest dwukrotnie w ciągu roku. Pierwsze napowietrzanie odbywa się wiosną, drugie – jesienią.
Napowietrzanie wiosenne ma na celu poprawę jakości trawnika po zimie i trudnych warunkach atmosferycznych, w tym po zalegającym śniegu, natomiast aeracja jesienna niweluje szkody wyrządzone w trakcie intensywnego ubijania gleby w trakcie chodzenia po niej latem.

Aeracja, sprzęt

Oczywiście konieczność i zasadność stosowania specjalistycznych urządzeń, zależą w dużej mierze od wielkości trawnika. Małe powierzchnie mogą być spulchniane, za pomocą prostych urządzeń, jak choćby widły, buty z kolcami, czy aerator ręczny. W przypadku większych powierzchni jest to zbyt czasochłonne i pracochłonne. Wówczas stosuje aerator elektryczny lub spalinowy.